Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική Cookies.

Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97,αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενες με το κατάστημα "ΑΚΜΗ ΥΟΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΚΑΛΙΔΗ Ο.Β.Ε.Ε." επιχειρήσεις. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το κατάστημα "ΑΚΜΗ ΥΟΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΚΑΛΙΔΗ Ο.Β.Ε.Ε." για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με το κατάστημα "ΑΚΜΗ ΥΟΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΚΑΛΙΔΗ Ο.Β.Ε.Ε." επιχειρήσεις. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97).

Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Εξάλλου, η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτ εστιγμή, αρκεί να αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημά σας με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του καταστήματος "ΑΚΜΗ ΥΟΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΚΑΛΙΔΗ Ο.Β.Ε.Ε.". Το κατάστημα "ΑΚΜΗ ΥΟΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΚΑΛΙΔΗ Ο.Β.Ε.Ε." έχει αναπτύξει κατά το δυνατόν νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, στα συστήματα και στα αρχεία του. Επιπλέον, Το κατάστημα "ΑΚΜΗ ΥΟΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΚΑΛΙΔΗ Ο.Β.Ε.Ε." εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο το κατάστημα "ΑΚΜΗ ΥΟΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΚΑΛΙΔΗ Ο.Β.Ε.Ε." μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε στο κατάστημα "ΑΚΜΗ ΥΟΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΚΑΛΙΔΗ Ο.Β.Ε.Ε.".


*Σημείωση: Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης, διόρθωσης, επεξεργασίας, φορητότητας, αποκλεισμού επεξεργασίας και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας από την περιοχή μελών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος εφόσον είστε μέλος. Αν δεν είστε μέλος, δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας πέραν των απαραίτητων στοιχείων για την ολοκλήρωση της όποιας συναλλαγής έχετε κάνει με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Τα προσωπικά δεδομένα σας σε κάθε περίπτωση είναι ασφαλή και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.